Tawaran Sewaan Premis Lot A02(A), Oriental Village

No Rujukan :  PLSB/OV-TS/01/22-002 (A02(A))

Tarikh Tamat : 31-01-2021

Penjelasan : Tawaran Sewaan